– Tiden er kommet for å gjennomføre vedlikeholdstiltak etter lovpålagt periodisk inspeksjon av tunnelene. Vi har planlagt det ganske godt, slik at det skal være minst mulig ulempe for trafikken. Likevel må tunnelene stenges for at vi skal kunne utføre arbeidet slik at det er trygt for både trafikanter og de som utfører arbeidet, sier byggeleder Andreas Eidem i Statens vegvesen.

Stenging av tunnelene skjer på hverdager fra klokken 19.00, og varer til 06.00 neste morgen.

– Men trafikken vil slippes gjennom en gang i timen med ledebil, forklarer Eidem.

– Vi tar en tunnel i gangen de fem ukene som kommer. Det blir derfor ett stopp på strekningen, ikke tre, sier Eidem.

Arbeidet vil foregå fire netter hver uke i fem uker framover. Altså: Natt til tirsdag, onsdag, torsdag og fredag. Arbeidet er beregnet å være ferdig natt til 23. oktober.