Alf Jakob Johannesen i Kvisvik Vel og Ole Andre Bævre i Vatshellen og Grimstad Velforening, har uttalt til Aura Avis at det er full forvirring om hvilke regler som gjelder hvor på fylkesvei 6124 i Kvisvik. Folk kjører som om det er en forkjørsveg, hvilket den ikke er. De ønsker den skiltet som forkjørsveg.

Overingeniør Erna Varhaugvik i fylkeskommunens plan- og trafikkseksjon, opplyser til Aura Avis at forkjørsregulering av overordnet vegnett, er et godt og viktig trafikksikkerhetstiltak:

– Men på grunn av manglende midler, er det dessverre fremdeles en god del fylkesveger i Møre og Romsdal, som ikke er forkjørsregulerte. Dette gjelder også fylkesveg 6124 i Kvisvik.

Lett å misforstå

Fylkesvegen starter ved krysset E39/Beiteråsen, går over Grimstadhøgda mot Kvisvik, tørner høyre i Årsundkrysset før butikken, og ender opp der Langøysundvegen møter E39 på Kanestraum.

Hun sier at de flere steder registrer at så lenge vegen framstår som overordnet, kjører folk som om det var en forkjørsveg – uten å tenke på hvilken regulering som gjelder.

Regelen er at hvis vegen ikke er skiltet som forkjørsveg, så er det vanlig høyreregel som gjelder:

– Da har du vikeplikt fra offentlig veg og veg åpen for alminnelig ferdsel. Men ikke for avkjørsler og private veger stengt for alminnelig ferdsel. Dette er ikke alltid like lett å vurdere for en trafikant. Og det kan lett oppstå usikkerhet og misforståelser, som i verste fall kan føre til trafikkfarlige situasjoner.

Skaper farlige situasjoner

Varhaugvik sier det ikke er enkelt. Når folk kjører som om de har forkjørsrett, mens det i realiteten er høyreregelen som gjelder, da kan det oppstå farlige situasjoner.

– Derfor jobber fylkeskommunen med å forkjørsregulere denne type veger. I år er midlene fordelt. Men Kvisvikvegen står på lista over de vegene vi ønsker å forkjørsregulere. Fylkeskommunen vil da utarbeide en skiltplan og sende ut på høring til politi og kommune. Så går saken videre til Statens vegvesen, som godkjenner planen og fatter vedtak, sier Varhaugvik.

Det er vegvesenet som er skiltmyndighet.

Når dette skjer er uvisst. Det avhenger av bevilgningene til skilting på fylkeskommunale veger i de kommende år.

Forvirring om trafikkreglene, manglende skilting, ulykker og nestenulykker