Vegvesenet positiv til forkjørsvegregulering av Industrivegen

Statens vegvesen stiller seg positiv til forkjørsvegregulering av Industrivegen, og mener det kan virke avklarende for trafikantene og positivt for trafikksikkerheten i området.