Fv 6136 i Litldalen blir stengt. På grunn av rasfare stenges veien ved Hårstad sandtak fra kl. 15.00 lørdag, melder Vegtrafikksentralen midt.

Situasjonen vil bli vurdert fortløpende.