- Det bestemte vi oss for tidligere i dag, forteller han. Til grunn for beslutningen ligger blant annet værmeldingene, som tilsier regn og mildvær i første omgang, og deretter store snømengder fra fredag morgen. Bakken peker også på at det nå mørkner, og dermed blir forholdene mer uoversiktlige. Kommunen følger også med på Varsom.no, som vurderer snøskredfaren i Sunndal som "betydelig" for torsdag og fredag. Kommunen rådfører seg også med folk med god lokalkunnskap, som Kåre Langseth, legger han han til.

- Mest sannsynlig blir veien stengt til søndag sier Bakken.

Veistrekningen mellom Tredalen og grustaket på Hårstad er fylkesveg 6136. Deretter er det kommunal vei fra Hårstad og videre opp Litldalen.

Ved Vegtrafikksentralen får Aura Avis klokka 19 opplyst at det ikke er tatt noen beslutning fra vegvesenets side, men at det skal gjøres en ny vurdering i løpet av kvelden.

OPPADATERT: Klokka 19.23 melder også Statens vegvesen at fylkesveg 6136 ved Hårstad grustak er stengt på grunn av fare for snøskred.

Både kommuneveien og fylkesveien ble også stengt onsdag kveld på grunn av snøskredfare, men åpnet igjen torsdag formiddag.

Det er tre bolighus som berøres når vegvesenet stenger fylkesveien, men bare to dersom kommunen stenger veien, ettersom Hårstad-garden ligger nedenfor punktet der kommuneveien starter.

Bakken sier kommunen har jevnlig kontakt med de berørte beboerne. De viser forståelse for at veien stenges, sier oppsynsmannen. Mens beboerne i Litldalen kjenner forholdene godt, handler det også om det ansvaret kommunen har for andre som kan ferdes på veien, legger han til.

Aura Avis skrev onsdag kveld om Åse Lyng og Ole Tøfte Furu, som holder til rundt sju kilometer lenger oppe i dalen fra Hårstad.