Veien på Mælesida av Sunndalen, som har vært stengt i noen dager på grunn av rasfare, er nå åpnet igjen.

Det har vært fri ferdsel siden kl. 11 fredag.