Vellykket uttesting av klor mot gyro i Driva – kan bli fullskala forsøk til neste år

Anders G. Hagen i NIVA informerte torsdag Sunndal formannskap om gode testresultater med bruk av klor mot gyro i Driva. Elveeierlaget er positiv til å kjøre fullskala forsøk allerede i 2021.