Skipet er på vei inn for å besøke Oslo, og har en fart på rundt 15 knop, viser oversikten til MarineTraffic.

USS Gerald R. Ford er det største krigsskipet som noen gang er bygget. Skipet er på sin første operative tokt noensinne, og Oslo blir første havn som besøkes. Det gigantiske skipet, som drives av to atomreaktorer, skal legge seg innerst i Oslofjorden, men ikke helt inntil kaien.

Om bord er et mannskap på 4.500, og det er plass til rundt 90 fly og helikoptre. De aller fleste av mannskapet får landlov og noen fridager i Oslo.

Hold avstand

Politiet i Oslo ber skuelystne i trafikken langs Oslofjorden om å unngå å lage trafikkfarlige situasjoner eller skape kødannelse.

– Båtførere bes holde 500 meters avstand til hangarskipet og eskorterende fartøy ved anløp, samt 1.000 meters avstand fra ankringspunktet, skriver politiet på Twitter.

Politiet ber også at folk respekterer restriksjonssonene rundt fartøyet, da det er definert som militært forbudsområde. Overtredelser av dette kan medføre anmeldelse. Det er innført midlertidig flyforbud over hele indre Oslofjord fram til midnatt natt til tirsdag 30. mai.

Norges trygghet

Hangarskipets besøk og tilstedeværelse gir Forsvaret en unik mulighet til å videreutvikle samarbeidet og jobbe tettere sammen med vår viktigste allierte, USA. Ifølge Forsvaret er det planlagt flere øvelser med blant annet Hæren, Sjøforsvaret, Luftforsvaret, og Forsvarets spesialstyrker.

Forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Ap) besøkte mandag hangarskipet ute på sjøen sammen med forsvarssjefen, forskningsministeren, USAs ambassadør til Norge og flere offisielle representanter.

– Dette er Norges trygghet, sa Gram til NTB.

– Dette er et veldig konkret tegn på sikkerhetsgarantien Norge har gjennom Nato, sa forsvarsministeren videre.

Strenge sikkerhetskrav

Siden krigsskipet er et reaktordrevet fartøy, har Direktoratet for strålevern og atomberedskap ( DSA ) deltatt i forberedelsene til besøket. Blant annet trengs det en konsesjon for å få anløpe i norske havner med et atomdrevet fartøy, noe Gerald R. Ford fått, mot strenge sikkerhetskrav.

– Vi vurderer at det er svært lav sannsynlighet for at en alvorlig hendelse skal inntreffe i forbindelse med dette anløpet. Dersom en uønsket hendelse likevel skulle skje, har vi en god atomberedskap i Norge, bygget opp rundt Kriseutvalget for atomberedskap, sier DSA-direktør Per Strand.

For å kontrollere at det ikke forekommer utslipp av radioaktivt vann mens hangarskipet er i Oslo, vil det bli tatt prøver som analyseres før, under og etter anløpet.

333 meter langt

USS Gerald R. Ford er 333 meter langt. Bredden er på 41 meter ved vannlinjen, mens flydekket er 78 meter bredt. Toppfarten til skipet er på over 30 knop. De fire propellene i bronse veier 30 tonn hver og er 6,4 meter i diameter.

Byggingen av det nye skipet startet allerede i 2009, og i 2013 ble det døpt. Prislappen var på 13,3 milliarder dollar – noe som med dagens kurs tilsvarer 145 milliarder kroner.

(©NTB)