Mental Helse Sunndal hadde en stand i Alti-sentret lørdag 10. oktober. Vi delte ut brosjyrer og kaffe, vi solgte også lodd. Vi hadde mange besøkende ved vår stand. Dette satte vi stor pris på. Vi vil takke alle som sponset oss med gevinster, og takke alle som støttet oss ved vår stand.

Alle har vi behov for å bli sett. Det å bli sett gir en følelse av å høre til og være viktig. Tilhørighet er grunnleggende for god psykisk helse.

Prioriterte målgrupper

I år vil Mental Helse blant annet jobbe for å nå flere menn. Menn topper selvmordsstatistikken, og en teori er at de ikke spør om hjelp. For å nå menn ønsker vi å jobbe for markeringer rettet mot bedrifter, kulturarrangementer, sport/idrett inkludert motorklubber.

Mental Helse ønsker også å sette minoritetsutfordringer fra et psykiske helse ståsted: hvordan påvirke det å være minoritet den psykiske helse. På dette feltet ønsker vi å nå ut til flerkulturelle foreninger og arbeidsplasser, urbefolkning og norsk minoriteter.

Psykiske lidelser – vårt siste tabu?

Psykiatriske pasienter kjemper ikke bare en daglig kamp mot sykdommen, de slåss også mot omfattende fordommer og stigmatisering. Det viser en ny, norsk studie som bekymrer helseminister Bent Høie.