Gå til sidens hovedinnhold

- Vi håper politikerne og Sunndal kommune ser nytten i vårt initiativ, og det engasjementet vi har satt i gang

Kommentarer til vårt innspill overfor formannskapet, og kommunens innstilling vedr. salg av næringsareal 1563-94/47 på Ålvundeid.

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

I innspillet viser vi til progresjonen og fremdriften i våre planer, som følge av vedtaket som ble fattet under formannskapsmøtet i desember 2020.

Med to nylig signerte samarbeidsavtaler har vi i fellesskap med aktørene lagt føringene for en fremtidig strategi.

Dette omfatter i grove trekk å ivareta butikken i bygda med tilhørende tilbud, som selvbetjent drivstoffanlegg og et tilrettelagt uteområde for lokalbefolkning, forbipasserende og turister. Gang og sykkelstien sørger for trygg adkomst for de brukerne som ikke ferdes med bil.

Alle parter er tjent med tiltak som stimulerer til økt stoppeffekt, og det er full støtte fra aktørene i den skisseringen som foreligger. Det er et ønske for fremtiden å få sikret en mer egnet lokasjon med tanke på logistikk, lagerplass og bedre egnede butikklokaler for å best kunne ivareta tilbudet med bygdesentrum og dagligvarebutikk. Med muligheter for økt trafikk og gjennomstrømning som en følge av Todalsfjordprosjektet, er det åpning for en stor oppside med en større eiendom å spille videre på. Samtidig åpner denne strategien for et nytt potensielt bruksområde, knyttet til at de gamle butikklokalene blir ledige til nye formål. Her er det muligheter for ombygging til flere kategorier, som f.eks leiligheter til ungdom, eldre, klubblokale etc.

Vi håper politikerne og Sunndal kommune ser nytten i vårt initiativ, og det engasjementet vi har satt i gang. Det har nå resultert i avtaler med positive aktører og tydelige føringer for veien videre.

Vi har jobbet med denne saken helt siden vår første henvendelse til Sunndal kommune i august 2020.

Fra første møte ble vi utfordret til å utarbeide håndfaste planer som sikrer samfunnsnyttige formål, da det var et krav ved et evt. kjøp.

Vi har i flere omganger det siste halve året skissert og lagt frem våre ideer til Sunndal kommune.

I dag har planene materialisert seg til signerte avtaler, med aktører som har full tiltro til det vi ønsker å realisere. Vi jobber nå videre med flere potensielle samarbeidspartnere, som vil føre til bygdeutvikling, sikring av arbeidsplasser og vekst for vårt distrikt i Sunndal kommune.


Kommentarer til denne saken