Her i Norge har vi det bra. Og det er utrolig fint her. Vi har nydelig natur, fine fjorder og innsjøer, skog, digre fjell og kjempebra turistmål.

Norge er veldig godt og trygt land å bo i. Vi har fine hus som er solid bygget. Og vi har veldig lite fattigdom, fordi Norge er et så rikt land. Vi tjener gode penger på blant annet olje, fisk og strøm gjennom vannkraft. Vi har også liten arbeidsledighet sammenlignet med mange andre land.

I Norge har vi demokrati, og det synes vi er viktig. I et demokrati kan alle bestemme og si sin mening uten å bli straffet for det. Både barn og voksne. Vi er også et land med ytringsfrihet. Ytringsfriheten er akkurat balansert, vi kan si vår mening, så lenge vi ikke gjør vondt mot andre.

I følge FN har vi i Norge stor grad av likestilling sammenlignet med mange andre land. I Norge er likestilling mellom kvinner og menn en helt sentral samfunnsverdi. Gutter og jenter, kvinner og menn, har like evner og skal ha like muligheter til å delta i samfunnet vårt. Selv om det fortsatt er enkelte forskjeller når det gjelder likestilling i Norge, er vi likevel på god vei.

Norge tar også imot flyktninger. Så vi kan hjelpe mennesker i andre land, der de ikke har det så bra. Dette synes vi er veldig fint. Her kan flyktningene føle seg velkommen og trygge.

Vi mener at barna blir godt tatt vare på i Norge. Vi har et bra helsetilbud for barn og unge. Gratis lege, gratis tannlege og gratis grunnskolegang.

Norge har for 15.året på rad blitt kåret til det beste landet å bo, ifølge FNs utviklingsprogram. Vi har det bra her i Norge, det kan vi kanskje bli flinkere til å tenke på og verdsette i hverdagen.