LESERBREV Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

I en artikkel om den kommende reform «Bo trygt hjemme» sier leder av Pensjonistforbundet Jan Davidsen blant annet følgende: En ny reform skal gjøre det trygt for eldre å bo lenger hjemme, er budskapet fra regjeringen. – Toget går nå, eldre rundt om i landet må engasjere seg, gjennom eldrerådene og våre 760 lokalforeninger. Det er oss reformen handler om, understreker forbundsleder Jan Davidsen.

Fra min plass som medlem av Pensjonistforbundets sentralstyre, medlem av eldrerådene i Møre og Romsdal og Molde kommune, føler jeg sterkt behov for å følge opp det Jan Davidsen her sier.

Kommunene signaliserer tydelig at de etter hvert vil erstatte deler av den gode og trygge institusjonsbaserte omsorg med mer hjemmebasert omsorgtjeneste. Mange og kanskje de fleste av oss, ønsker å bo hjemme lengst mulig, men vi ønsker samtidig at boformen skal være tilrettelagt på en trygg og sikker måte. At det skal være tilgang på omsorg og hjelp når behovet er der, og at det er mulig å komme seg ut og delta sosialt når det er ønskelig. Hjemmet må ikke bli et «» fengsel».

Skal en overgang til mer hjemmebasert omsorg kunne bli bra, så er det viktig at vi alle unge som eldre, tenker tanker om at planen med livet er at de fleste av oss blir eldre mennesker med ønske om å få flest mulig gode år etter at vi har sluttet å arbeid. Vi vet også at det med alderen vil komme behov for hjelp på et eller annet nivå.

Med slike tanker i hodet, er det vel ikke for mye forlangt at vi eldre som i stor grad har deltatt i byggingen av vårt gode Norge, ikke skal bli sett på som en belastning i vårt velferdssamfunn. Nei, slik skal det ikke være! Vi skal sammen være enige om at den relativt store økning i antall eldre kan representere noen utfordringer men ikke at det er et problem. Vi har plikt til å finne gode løsninger og da må vi få satt en del forhold under god faglig vurdering. Eksempler på områder er blant annet:

– kvalitet- og kvantitetssikring av den totale omsorgstjeneste.

– kvalitet- og kvantitetssikring av hjemmebasert tilbud som del av kommunens omsorgstrapp.

– boligens egnethet – sikkerhet og trygghet.

– infrastruktur med god fremkommelighet og godt tilrettelagte transportordninger som er lett tilgjengelige og med tilstrekkelig volum.

Forhold som dette må settes på kartet både administrativt og politisk så snart som mulig. Vi har dårlig tid. Den som må være vaktbikkje og stå i spissen for at noe skjer, er i stor grad de eldres egne organisasjoner i nært samarbeid med eldrerådene både i kommunene og i fylkeskommunene. Som gode hjelpere i denne jobben, har vi både brukerrettighetslovverk og lovverk, forskrift og veileder for eldrerådene. Det er budsjettider og vi må komme i gang. Jeg tror politikerne er klar over at vi kommer.