«Vi sunndalinger tenker ikke over det, men hvis vi skal bevege oss vekk fra dalbotnen, må vi nødvendigvis gå i motbakker»

Av

Som mange av mine sambygdinger går jeg nesten daglig i motbakker, som varierer i bratthet, og jeg liker det.