Et steg nærmere breddeidrett ved Sunndal videregående

Formannskapet i Sunndal stiller seg positive til et tilbud om breddeidrett på Sunndal videregående skole.