Voksenretten sikret: - Viktig å gi folk et varig forhold til arbeidslivet

Sunndal kommune vil videreføre samarbeidsprosjektet mellom Innvandrertjenesten og Sunndal videregående om voksenrett til opplæring.