Viktig melding fra kommuneoverlegen: Karantenebestemmelsene må overholdes

Meldinger om brudd på karantenebestemmelsene bekymrer.

DEL

I en pressemelding skriver kommunens kriseledelse at de har et klart inntrykk av at de aller fleste forstår at det er viktig å slutte opp om tiltak som blir iverksatt. Svært mange, både blant kommunens ansatte og i det lokale næringslivet, har de siste dagene lagt ned en stor innsats for å omstille lokalsamfunnet vårt til krisemodus. Hovedhensikten er beskyttelse av våre eldre og kronisk syke mot en potensielt dødelig infeksjonssykdom.

Personer som får symptomer under karantene skal forholde seg som følger: For disse gjelder at de skal oppholde seg i isolering til 7 dager etter symptomfrihet. Med isolering menes at personen skal oppholde seg i eget hjem eller tilsvarende.

Det har dessverre kommet flere meldinger til kriseledelsen om enkeltpersoner har brutt karantenebestemmelsene. God karantenedisiplin er vårt viktigste våpen for å redusere sykdom og død. Jeg vil derfor på det sterkeste oppfordre alle som

- av statlige smittevernmyndigheter har fått beskjed om å holde seg hjemme i 14 dager etter retur fra land utenom Sverige og Finnland

- av kommunal smittevernmyndighet har fått beskjed om å holde seg hjemme i påvente av avklart smittestatus

om rette seg etter de pålegg som har blitt gitt.

Vi har så langt ingen koronasyke i Sunndal. La oss beholde det slik lengst mulig!

På vegne av Sunndal kommunes kriseledelse,

Svein Anders Grimstad

Smittevernlege

Artikkeltags