Det var tidlig i oktober det ble sendt ut invitasjon til å delta i TFP Forum, og blant dem som er invitert til å delta, er fylkesordfører og ordførerne i Sunndal, Tingvoll, Surnadal, Rindal og Kristiansund, den administrative ledelsen i kommunene, lederen av samferdselsutvalget i fylket, samt næringsforeninger, lastebileierforbundet, ungdomsråd og andre.

Formålet med forumet er å gi medlemmene felles og oppdatert informasjon om status, framdrift og aktuelle saker knyttet til ferjeavløsningsprosjektet. Medlemmene vil gjennom forumet kunne komme med sine innspill og råd til prosjektet, og kan ta med seg informasjonen tilbake til egne organisasjoner.

- Slik kan vi sikre at alle de mest involverte er godt og likt informerte når prosjektet når milepæler fram mot det som forhåpentligvis vil bli ei realisering av et døgnåpent samband over eller under Todalsfjorden, skriver forumet i en invitasjon til møtet tirsdag.

Håpet er at et godt fungerende forum vil kunne bidra til at prosjektprosessene og -realiseringa kan gå så smidig som mulig. Det vises til at lignende referansegrupper med hell har vært etablert for tilsvarende prosjekt.

Møtet arrangeres på Samfunnshuset Fossheim tirsdag ettermiddag.

Det er daglig leder i Todalsfjordprosjektet AS, Trond Skogseth, som vil organisere og lede TFP Forum. Det blir også innlegg av planprosjektleder Per Gunnar Løset samt av lederen i samferdselsutvalget, Kristin Sørheim.

Forumet skal i utgangspunktet ha to møter i året.

Reguleringsplanprosessen for Todalsfjordprosjektet er i oppstarten, med Per Gunnar Løset som planprosjektleder. Det pågår i disse dager seismiske undersøkelser i fjorden, etter at en analyse som ble lagt fram i juli anbefaler at undersjøisk tunnel fra Åsbøen til Ålvundfossen blir utredet på nytt.