Vil ha badeplass her som erstatning for Fjordparken

Inngrep i Fjordparken i forbindelse med ny ro-ro-kai krever at man finner erstatning for friområdet et annet sted.