Vil kjøpe grunn, men kommunen mener området blir attraktivt ved realisering av Todalsfjordprosjektet og vil ha politisk diskusjon

Skarfjell Utvikling AS ved Morten Strøm og Emil Bråten vil kjøpe et nesten 19.000 kvadratmeter stort område på Ålvundeid for å kunne leie ut næringsareal eller bygningsmasse til aktuelle aktører. De ser blant annet for seg et stort bygg med lager, kontor og flerbrukshall, med et tilbud til folk som av ulike årsaker faller utenfor systemet.