Vil legge ned 16 langtidsplasser – erstatter dem med hjemmebasert omsorg

Kommunestyret i Sunndal fikk onsdag høre at kommunedirektøren vil legge ned 16 sykehjemsplasser. De ønsker også å redusere andre tilbud innen helse og omsorg.