– Riving av seterbebyggelsen på Dovrefjell virker som et kosmetisk grep som mangler faglig troverdighet sett i sammenheng med det store «fotavtrykket» som turisttrafikken rundt Snøhetta setter, sier professor emeritus Eigil Reimers ved Universitetet i Oslo og Norges miljø- og biovitenskapelige universitet til Nationen.

Opprinnelig skulle seterbyggene i Vesllie på Hjerkinn rives i august, men klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V) utsatte rivingen i siste liten etter massive protester. Torsdag møtte han involverte parter til orienteringsmøte og på nyåret skal skjebnen til setrene avgjøres.

Reimers får støtte av forsker Olav Strand ved Norsk institutt for naturforskning (NINA). Avgrenset bruk av seterbygningene, til for eksempel gjeterbruk i sommerhalvåret, har minimal påvirkning på villreinen i området.

– Da frykter jeg mye mer voksende turistferdsel på stiene mellom DNT-hytter i Snøhetta-området, sier Strand.

(©NTB)