Gå til sidens hovedinnhold

Yrkesfag er en trygg karrierevei!

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Behovet for faglært arbeidskraft vil øke i årene fremover. Dette vil bety økt behov for både lærlinger, fagarbeidere, fagskoleteknikere og ingeniører. Bygg- og anleggsnæringen er en av de næringene som har et udekket behov. Spesielt innen de mindre fagene, men også de store spennende fagene som betong. Det å velge bygge- og anleggsnæringen som utdanningsvalg og arbeidsplass vil derfor kunne gi mange gode muligheter.

Tusenvis av 10. klassinger står snart foran et viktig valg, valget av videregående opplæring. Søknadsfristen er 1. mars. 2021, og mulighetene er mange. Det er ikke alltid like lett å vite hva man skal velge, og 2020 har vært et annerledes år. For årets 10.klassinger har det ført til at mange av de arrangementene som skal bidra til å gi dem innsikt i hvilke muligheter som finnes ikke har blitt gjennomført på tradisjonelt vis. For noen elever kan dette resultere i at valget blir desto vanskeligere. Derfor vil foreldre og lærere måtte ta en større rolle som veiviser for ungdommen i år, og næringslivet må vise frem mulighetene til de som er interessert i å vite mer.

I bygg- og anleggsnæringen løste vi dette med å gjøre om vår arena for å møte ungdommen, Ung i Bygg og Anlegg til en digital plattform. I praksis betyr dette at elevene fikk i løpet av to skoletimer møte unge ambassadører som studerer eller jobber innen bygg og anlegg, som forteller om hverdagen i noen av Norges viktigste jobber. Over 14.000 elever i ungdomsskolen så arrangementet da det ble sendt i høst. Dette gjorde vi, for det er viktig for oss å nå ut med de mulighetene som ligger i vår bransje. Medlemmene våre jakter hele tiden etter de unge som vil være med å bygge landet vårt.

Næringslivet i Møre og Romsdal er variert og spennende! En ting er likt for flere bransjer, et udekket behov for fagarbeidere. Det gjelder om det er de marine næringene, helse og omsorg, kokk og servitør, industri, olje og gass som i Bygg og Anlegg. Velger man en vei som ender med et fag- eller svennebrev, så vil dette kunne gi deg flere muligheter i arbeidslivet, enn om man velger kun studiespesialisering.

Hva gjør yrkesfagene så spennende?

- Du er med på å skape noe og ser konkrete resultater av det du gjør.

- Raskt ut i jobb

- Lønn under utdanning som gjør at du tidligere kan kjøpe deg egen bolig eller bil

- Lærer deg å jobbe selvstendig og løser problemer

- Mange muligheter til å utdanne deg videre

- Mange yrker å velge mellom

- Du lukker ingen dører

Teknologien er i en rivende utvikling og vil endre måten vi arbeider på fremover. Sammen med klimamålene må også bygg- og anleggsnæringen som andre næringer være nødt til å endre måten å arbeide på. Dette vil også kreve ny kompetanse, bruk av bl.a. BIM (Bygningsinformasjons modellering) gjør at næringen vil ha behov flere fagskoleingeniører og ingeniører (bachelor) med digital kompetanse i årene fremover.

Det er vanskelig å vite i dag hvordan fremtidens arbeidsmarked vil se ut, men en ting er sikkert; landet skal bygges. Vi trenger hele tiden nye samferdselsløsninger, boligområder og industriområder. Skal vi kunne gjennomføre den utviklingen som foregår i norsk næringsliv vil det alltid være behov for dyktige fagarbeidere, derfor er yrkesfag en trygg karrierevei, og ingen dead end for videre utdanning!

Kommentarer til denne saken