Ein utanlandsk gjestearbeidar i innreisekarantene har fått bekrefta positivt prøveresultat etter å ha testa seg fredag. Peronen er isloert og arbeidsgjevar er varsla. Tre kollegaer i same reisefølge er sett i nærkontaktkarantene. Desse tre vil bli testa på nytt tysdag, blir det meldt på kommunen si nettside.

Igjen dreier det seg om importsmitte hos ein person som var i karantene og ikkje om smitte som sirkulerar fritt i kommunen. Situasjonen er under kontroll, men bekreftar det store smittetrykket vi har frå utlandet og kor viktig det er med obligatorisk testing og strenge karantenereglar.

Kommuneoverlegen melder om godt samarbeid med alle berørte partar, inklusive lokale arbeidsgjevarar. Dei besørgar matombringing, både til dei som er i isolat og til dei som er sett i nærkontaktkarantene.